Products

Đá Nhân Tạo QSM 05

Loại

Artificial Stone

ID

QSM 05

Colors

White

Country

Trung Quốc

Detail

Thông tin sản phẩm đá Đá Nhân Tạo QSM 05

Nguồn gốc đá Đá Nhân Tạo QSM 05

Đá được nhập khẩu từ Trung Quốc

Màu sắc đá Đá Nhân Tạo QSM 05

Đá có nền màu trắng chủ đạo

Đặc điểm đá Đá Nhân Tạo QSM 05

Đá có độ cứng tương đối tốt

Ứng dụng đá Đá Nhân Tạo QSM 05

Đá được sử dụng hầu hết các hạng mục cơ bản của ngôi nhà như: lát cầu thang, mặt bàn, mặt bếp, ốp trụ, lát sàn v.v.

QUEEN STONE

Please contact for quotation & product advice!