Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí Đãi ngộ Yêu cầu công việc
Kế Toán Mua Hàng Công Nợ Phải Trả Lương: Thương lượng

1. Theo dõi hàng nhập khẩu
2. Tính giá nhập kho và nhập kho hàng mua
3. Theo dõi công nợ phải trả
4. Theo dõi hàng tồn kho xuất đi gia công và nhập thành phẩm về

Xem thêm: https://bit.ly/3qK7tXe

 

Giám Sát Kỹ Thuật Lương
  • Từ: 8,000,000 đến 11,000,000 VNĐ

1. Khảo sát và tiếp nhận công trình dự án
2. Phối hợp với chỉ huy trưởng đo đạc và phát hành lệnh sản xuất, lập hồ sơ dự toán
3. Giám sát hiện trường, quản lý và hướng dẫn tổ đội thi công
4. Kiểm tra giao nhận hàng hóa và triển khai thi công theo Shop Drawing

Xem thêm: https://bit.ly/3IMVw9w

 

Kỹ Sư Khối Lượng Lương
  • Từ: 10,000,000VNĐ
  • Thử việc 9,000,000VNĐ

1. Theo dõi và hệ thống các số liệu liên quan đến đơn hàng thi công lắp đặt đơn hàng dự án): nhập liệu số liệu đơn hàng, kế hoạch sản xuất lên phần mềm Bravo của công ty, xuất hàng, giao nhận, trả hàng, nghiệm thu, tính toán đối chiếu hao hụt, số liệu thầu phụ…,
2. Phối hợp với Chỉ Huy Trưởng các dự án, lập nhật ký công trình theo mẫu, và báo cáo định kỳ cho BGĐ và BCH/CT
3. Tổng hợp, theo dõi các chi phí công trình, lịch thanh toán từ các đơn vị mua (CĐT, nhà thầu) và của các nhà thầu phụ thi công, để phục vụ cho việc tính hiệu quả và dòng tiền dự án;

Xem thêm: https://bit.ly/3qL1ilA