Chủ đầu tư:

Thiết kế – thi công:

Địa chỉ:

Tổng số căn hộ:

Hạng mục:

Sản phẩm đá tự nhiên Vero cung cấp: