Đá Nhân Tạo Artic Snow

Loại

Đá nhân tạo

ID

N/A

Màu sắc

Trắng

Xuất xứ

Chi tiết

Đá nhân tạo VARTIC SNOW

Mã sản phẩm: BQ200

Nhóm: B

Sản phẩm được phân phối trên hệ thống Queen Stone

QUEEN STONE HÂN HẠNH PHỤC VỤ

Vui lòng liên hệ nhận báo giá & tư vấn sản phẩm !