I. CHỈ PHÀO ĐÁ TỰ NHIÊN

A. Phào Đá Khối Carrara Tự Nhiên

B. Phào Đá Khối Cream Nouva Tự Nhiên

C. Phào Đá Khối Nâu Tây Ban Nha Tự Nhiên

D. Phào đá khối Polaris Tự Nhiên

E. Phào Đá Khối Rosa Light Tự Nhiên

F. Phào Đá Khối Sky Gold Tự Nhiên

G. Phào Đá Khối Sky Gold Tự Nhiên

Thông Tin Chi Tiết Xin Qúy Khách Vui Lòng Liên Hệ Hotline: 089 616 2255

II. CỘT ĐÁ KHỐI TỰ NHIÊN

A. Cột Đá Khối Carrara

B. Cột Đá Khối Cream Marfil

C. Cột Đá Khối Cream Nouva

D. Cột Đá Khối Nâu Tây Ban Nha (New Light Emperador)

E. Cột Đá Khối Polaris

F. Cột Đá Khối Rosa Light

G. Cột Đá Khối Volakas

Thông Tin Chi Tiết Xin Qúy Khách Vui Lòng Liên Hệ Hotline: 089 616 2255

III. ĐÁ BRAZIL

A. Atlas

link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/atlas.html

B. Avocatus

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/avocatus.html

C. Black Dragon

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/black-dragon.html

D. Black Marinace

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/black-marinace.html

E. Blue Fantasy

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/blue-fantasy.html

F. Blue Lagoon

G. Blue Roma

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/blue-roma.html

H. Blue Velvet

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/blue-velvet.html

I. Blue Velvet Premium

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/blue-velvet.html

J. Canaval

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/carnaval.html

K. Crystal Rose

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/crystal-rose.html

L. Crystal Fusion

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/crystal-fusion.html

Thông Tin Chi Tiết Xin Qúy Khách Vui Lòng Liên Hệ Hotline: 089 616 2255

IV. ĐÁ MARBLE KEM

A. Cream Marfil

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/new-crema-marfil.html

B. Cream Nouva

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/cream-nouva.html

Thông Tin Chi Tiết Xin Qúy Khách Vui Lòng Liên Hệ Hotline: 089 616 2255

V. ĐÁ TRẮNG Ý

A. Arabescato Breccia

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/arabescato-breccia.html

B. Arabescato White

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/arabescato-white.html

C. Bianco Carrara

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/bianco-carrara.html

D. Calacatta Gold

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/calacatta-gold.html

E. Calacatta White

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/calacatta-white-s01.html

F. Carrara White

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/carrara-white.html

Thông Tin Chi Tiết Xin Qúy Khách Vui Lòng Liên Hệ Hotline: 089 616 2255

VI. HOA VĂN

Thông Tin Chi Tiết Xin Qúy Khách Vui Lòng Liên Hệ Hotline: 089 616 2255

VII. ĐÁ LIMESTONE

A. Moca Cream

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/moca-cream.html

B. Grey Moca

Link sản phẩm: https://queenstone.vn/product/grey-moca.html

Thông Tin Chi Tiết Xin Qúy Khách Vui Lòng Liên Hệ Hotline: 089 616 2255