Lương cứng từ 20,000,000 + Thưởng theo kết quả kinh doanh hằng tháng